Årsstämma 2016 – Dagordning och styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 31 maj 2016, kl. 11.00, i kongresshallen Wisby Strand i Visby.

Ladda ner dagordning och styrelsens fullständiga förslag här.