Inlägg av Siv Olofsson

Rederi AB Gotland utökar sitt samarbete med två rederier genom fartygsköp

Rederi AB Gotland har av Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen (Laurin Maritime) förvärvat 50 procent i tre produkttankers. Fartygen, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido, är på 46.000 ton vardera och byggdes 2010-2011. Med detta utökar rederiet sin flotta med ytterligare tre fartyg i den s.k. MR-klassen (Medium Range). Samarbetet inleddes för drygt tio år sedan och rederiet […]

Rederi AB Gotland förvärvar ytterligare 37,5 % i Stockholms Reparationsvarv AB och tillsätter ny VD.

Rederi AB Gotland förvärvade förra året 25 procent av Stockholms Reparationsvarv AB och ökar nu sitt innehav med ytterligare 37,5 procent genom köpet av en av huvudägarnas, Erik Söderbergs, hela innehav. Således innehar nu Rederi AB Gotland aktiemajoritet om totalt 62,5 procent. Ny VD för Stockholms Reparationsvarv AB blir Staffan Röberg som också är en […]

Rederi AB Gotlands största investering någonsin – för en bättre miljö.

Rederi AB Gotland har tecknat ett kontrakt med GSI-varvet i Kina för ett nybyggt passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Fartyget kommer att drivas med kyld naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring. Fartyget, som levereras 2017, blir det första svenskflaggade passagerarfartyget med LNG-drift och innebär en hållbar utveckling av Gotlandstrafiken med större kapacitet och […]

Minnesceremoni Å/F Hansa

Minnesceremoni ÅF Hansa Måndagen den 24 november är det 70 år sedan Å/F Hansa förliste 44 km norr om Stenkyrkehuk. Detta högtidlighålls med en ceremoni ombord på resan från Nynäshamn till Visby den 24/11 som avgår kl. 11.30. Fartyget kommer att göra ett kort stopp vid förlisningsplatsen där kransnedläggning sker och följs av en andaktsstund […]

Delårsrapport 1 jan-31 aug 2014

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014 i PDF-format » Utdrag ur delårsrapporten: Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2014 – 31 december 2014 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 335 Mkr (121) • Rörelseresultatet uppgick till 271 Mkr (125) •Resultat efter skatt uppgick till 261 Mkr (102) Allmänt Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de […]

Årsstämmokommuniké

Årsstämma den 18 juni 2014 i Visby Verksamheten omfattar rederirörelse i form passagerarfartyg och produkttankfartyg, där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. Rederiet bedriver även hotellverksamhet inom GotlandsResor AB. Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årsstämman den 18 juni 2014: ”Den viktigaste händelsen för […]

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 11.00. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 juni 2014, dels anmäla sig senast torsdagen den 12 […]

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 178 Mkr (173) Rörelseresultatet uppgick till 172 Mkr (132) Resultat efter skatt uppgick till 133 Mkr (213) Styrelsen föreslår en utdelning om 4,55 kr (4,30) Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten […]

Destination Gotland AB fortsätter att bedriva åretrunttrafik 2017-2027 med statligt stöd

  Vi har med glädje mottagit beskedet att Trafikverket beviljat fortsatt stöd till vår Gotlandstrafik. Destination Gotland kommer under den nya avtalsperioden att ta på sig en större risk beträffande utvecklingen av driftskostnader, vilket endast delvis kan kompenseras genom trafikintäkterna. Även om upphandlingskraven – som vi uppfyller – medger besparingar genom längre överfartstider och mindre […]