Inlägg av Siv Olofsson

Rederi AB Gotland säljer M/T Anna Victoria

Rederi AB Gotland har sålt produkttankfartyget M/T Anna Victoria på 75 000 ton  till  Eletson Corporation, Pireus, Grekland. Fartyget levererades till köparen den 31 januari 2014. Anna Victoria byggdes 2004 vid Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Sydkorea för Rederi AB Gotland.

Rederi AB Gotland förvärvar 25 procent i Stockholms Reparationsvarv AB

Rederi AB Gotland har förvärvat 25 procent av Stockholms Reparationsvarv AB med verksamhet på Beckholmen i Stockholm. Varvet som under de senare åren genomgått en omfattande miljösanering kommer att fortsätta drivas av dess huvudägare Erik Söderberg och Staffan Röberg. ”Vi har anlitat Stockholms Reparationsvarv många gånger och sett att de bedriver en mycket kompetent verksamhet. […]

Delårsrapport 1 jan – 31 aug 2013

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2013 i PDF-format » Utdrag ur delårsrapporten: Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2013 – 31 december 2013 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 121 Mkr (95) • Rörelseresultatet uppgick till 125 Mkr (127) • Resultat efter skatt uppgick till 102 Mkr (69) 
 Allmänt
 Verksamheten omfattar i […]

Till aktieägare i Rederiaktiebolaget Gotland

Vi har idag glädjen att meddela att Destination Gotland AB inlämnat ett anbud på Gotlandstrafiken 2017-2027 till Trafikverket, i enlighet med dess förfrågningsunderlag och enligt den tidsfrist som sträckte sig till och med 11 november 2013. I Destination Gotlands anbud har noggrann hänsyn tagits till samtliga krav i Trafikverkets förfrågningsunderlag samtidigt som anbudet lever upp […]

Årsstämmokommuniké 2013

Årsstämma den 28 maj 2013 i Visby Utdrag ur VD, Håkan Johanssons anförande vid årsstämman den 28 maj 2013: ”Koncernens omsättning steg från 1 809 Mkr till 1 811 Mkr och balansomslutningen ökade något från 3 709 Mkr till 3 734 Mkr. Soliditeten ökade från 56,3 % till 61,4 % och det egna kapitalet från […]

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till års- stämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 28 maj 2013, kl. 11.00. Ladda ner kallelse i PDF-format »

Nytt fartygsförvärv av Rederi AB Gotland

Rederi AB Gotland med dotterbolag har förvärvat 50 procent av 50 000 tons produkttankfartyget M/T Allegro. Hon byggdes på Trogir-varvet i Kroatien och levererades den 10 december, då köpet också genomfördes. Fartyget som är MR-klassat lastar 50 000 ton och är 183 meter lång. Övriga 50 procent av produkttankfartyget köptes av ett bolag inom Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen. […]