Kommuniké från Årsstämman 31 maj 2017

Årsstämman hölls den 31 maj 2017 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare.

VD informerade mer ingående kring nybyggnation av fartyg för Gotlandstrafiken som han benämnde ”Det viktigaste vi håller på med nu”. Det första fartyget sjösattes den 18 november 2016 och är helt och hållet anpassad för behoven i Gotlandstrafiken. Två övergripande faktorer utvecklar Gotlandstrafiken för framtiden mer än något annat, dels kapacitetsökningen och dels möjligheten att köra fartyget på flytande naturgas, vilket reducerar Co2 med 20 procent. Dessa är de viktigaste faktorerna för en hållbar tillväxt på Gotland.

 

Läs hela kommunikén här