Minnesceremoni Å/F Hansa

Minnesceremoni ÅF Hansa

Måndagen den 24 november är det 70 år sedan Å/F Hansa förliste 44 km norr om Stenkyrkehuk.

Detta högtidlighålls med en ceremoni ombord på resan från Nynäshamn till Visby den 24/11 som
avgår kl. 11.30.

Fartyget kommer att göra ett kort stopp vid förlisningsplatsen där kransnedläggning sker och följs av en
andaktsstund med prosten Lennart Kinnander.

Du som önskar delta i ceremonin ombord ombedes kontakta Destination Gotland på 0498-20 18 00
(vardagar 9-17).

Minnet av Å/F Hansa högtidlighålls också med en minnnesgudstjänst kl. 19.00 i Visby Domkyrka.