Ny styrelseordförande i Rederi AB Gotland och Destination Gotland AB

Urban Bäckström har av personliga skäl valt att lämna sina uppdrag som styrelseordförande och ledamot i styrelserna för Rederi AB Gotland och Destination Gotland AB.

Undertecknad, som är styrelseledamot i Rederi AB Gotland sedan 1996 och varit vice ordförande sedan 2002 samt är styrelseordförande i Gotland Tankers AB, tar över ordförandeposten i Rederi AB Gotland.

Håkan Johansson, VD i Rederi AB Gotland, tar över som styrelseordförande i Destination Gotland AB.

Detta gäller från och med 9 juli 2018.

– Vi vill tacka Urban för hans goda insatser och samarbete under de gångna åren, säger Ann-Marie Åström.

Visby den 9 juli 2018
Ann-Marie Åström
Styrelseordförande

Kontaktpersoner:
Håkan Johansson, 070-284 50 99
VD, Rederi AB Gotland

Ann-Marie Åström, 070-790 00 75
Styrelseordförande, Rederi AB Gotland