Gotland Tankers

Gotland Tankers AB förvaltar och har operativt ansvar för koncernens tonnage inom produkttank. Gotland Tankers är en underkoncern till Rederi AB Gotland med ett flertal fartygsägande dotterbolag.

I dag ingår nio produkttankfartyg i tankerflottan i storlekarna 39 000-53 000 ton. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis.

Produkttankmarknaden indelas efter fartygens storlek. Rederiets innehav i produkttankfartyg ligger i segmenten Handysize 25 000 – 42 000 ton och Medium Range (MR) 43 000 – 55 000 ton.

Koncernen är delägare i Hafnia Management A/S som driver två pooler där tre av rederiets fyra helägda fartyg i storleksklassen MR är sysselsatta. Ett MR-fartyg är bortfraktat på timecharter till Messrs Mansel Ltd. De två Handysizefartygen är ett bortfraktat på timecharterbasis till Shell Tankers Singapore. Tre av fartygen i MR segmentet befraktas av Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen.

Bolaget har sitt kontor i Stockholm och dess VD är Jonas Kamstedt, jonas.kamstedt@gotlandsbolaget.se

logo_gotland_tankers

Postadress: Brahegatan 29, 114 37 Stockholm
Besöksadress: Brahegatan 29, 114 37 Stockholm
Telefon: 08-52 06 68 50
E-post: gotland.tankers@gotlandsbolaget.se
Org. nr: 556762-3342

Övriga bolag

Vi driver vid sidan om Gotlandsbolaget ytterligare fyra verksamheter. Läs mer om dessa här nedanför.

» Destination Gotland
» Gotland Tankers
» Gotlandsresor
» Stockholms Reparationsvarv

Aktuellt

Kommuniké från Årsstämman 31 maj 2017

Årsstämman hölls den 31 maj 2017 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare. VD informerade mer ingående kring nybyggnation…

Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma

Välkommen till Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma! Årsstämman hålles i kongresshallen, Wisby Strand, Visby, onsdagen den 31 maj 2017, kl. 11.00.