M/V Discoverer

SignalbokstäverOWHK2
Drift- och underhållsansvarNorhern Offshore Services A/S
Byggd2014 vid Grovfjord Mek Verksted AS, Norge
L.ö.a.27,2 m
Bredd9,2 m
Djupgående1,9 m
Bruttodräktighet215,4
Nettodräktighet64
Fart30 knop
FartygstypServicefartyg
Huvudmaskineri2204 kW
Hjälpmaskineri95,4 kW
Passagerarkapacitet12
Lastkapacitet20 ton
KlassDMA Cargo ship notice B. DNV R1 Windfarm Service Vessel