Framtidens miljöförbättrade fartyg

Rederi AB Gotland investerar ytterligare i framtidens miljöförbättrade fartyg. Rederi AB Gotland har tecknat kontrakt med GSI-varvet i Kina för ytterligare ett passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Beställningen innebär att Rederi AB Gotland utnyttjar sin option att beställa ett systerfartyg till det första fartyget vars kontrakt offentliggjordes hösten 2014. Båda fartygen kommer att kunna drivas med kyld naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Under designarbetet har mycket arbete lagts på att skapa optimala skrovlinjer med bästa möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan.

De båda fartygen beräknas levereras under 2017 och 2018.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »