Rederi AB Gotland utökar samarbetet med Northern Offshore Services

Rederi AB Gotland har förvärvat ytterligare tre fartyg från Northern Offshore Services A/S (NOS). Två av dessa, M/V Dispatcher och M/V Rescuer, är nybyggda och levererades i december 2015 medan det tredje fartyget, M/V Carrier, byggdes 2013. M/V Rescuer är ett ambulansfartyg som kommer operera i Göteborgs skärgård medan M/V Dispatcher och M/V Carrier har sin inriktning mot havsbaserad vindkraft.

Samarbetet med NOS inleddes 2011 genom förvärv av fyra servicefartyg och under 2014 förvärvades ytterligare fem fartyg. Fartygen är utchartrade till NOS på bareboatcharter och opererar huvudsakligen inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.