Rederi AB Gotland utökar sitt samarbete med två rederier genom fartygsköp

Rederi AB Gotland har av Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen (Laurin Maritime) förvärvat 50 procent i tre produkttankers. Fartygen, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido, är på 46.000 ton vardera och byggdes 2010-2011. Med detta utökar rederiet sin flotta med ytterligare tre fartyg i den s.k. MR-klassen (Medium Range). Samarbetet inleddes för drygt tio år sedan och rederiet äger idag ytterligare fyra fartyg tillsammans med Laurin Maritime.

Rederiet inledde år 2011 ett samarbete med Northern Offshore Services A/S (NOS) genom att förvärva fyra mindre snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. I år har ytterligare fem liknande fartyg förvärvats från NOS, M/V Accomplisher, M/V Attender, M/V Advancer, M/V Developer och M/V Discoverer. Fartygen som byggdes 2012-2014 och är 23-27 meter långa och med ett bruttoton på 130-215 vardera, är avsedda som servicefartyg inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.