Välkommen till Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma!

Årsstämman hålles i kongresshallen, Wisby Strand, Visby, tisdagen den 4 juni 2019,
kl. 11.00.

Anmälan kan ske via formuläret här nedanför.
Innan du anmäler dig till stämman, vänligen kontrollera med din bank att dina aktier är registrerade i ditt eget namn, vilket krävs för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan kan också göras per post till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby.
Anmälan ska vara Rederi AB Gotland tillhanda senast den 28 maj 2019.

För ytterligare information se kallelsen.

Anmäl dig här

Information

Plats: Wisby Strand, Visby
Datum: Tisdag 4 juni 2019
Klockan: 11.00
Anmäl dig senast: 28 maj 2019