Anders Boman blir COO för Rederi AB Gotland

Anders Boman tillträder en nyinrättad roll som Chief Operating Officer i Rederi AB Gotland.

Rollen spänner över de olika verksamheterna inom koncernen och omfattar färjetrafik, produkttanksjöfart, reparationsvarv och hotellrörelse och därtill hörande kringverksamhet. Anders Boman kommer från en lång karriär hos Walleniusrederierna där han var CEO/VD för Wallenius Lines under 2010 – 2017 fram till verksamheten gick samman med norska Wilhelmsen. Anders är idag bl.a. styrelseordförande för det nystartade svenska rederiet WALLENIUS SOL.

Jag är mycket glad att välkomna Anders till Gotland. Med sin erfarenhet och kompetens inom sjöfart och affärsutveckling kommer han att bidra starkt till våra verksamheter.

Anders tillträder som COO den 1 juni.

Håkan Johansson
VD/CEO