Årsstämman 2020 framflyttad och nedbantad med anledning av Corona-pandemin.

Ladda ner som PDF

Ända sedan bolaget bildades 1865 har årsstämmorna i Rederi AB Gotland samlat en stor mängd gotlänningar och aktieägare kring öns viktigaste fråga, att säkerställa och hållbart utveckla färjetrafiken mellan fastlandet och Gotland.

Med anledning av den pågående Corona-pandemin skjuts årsstämman fram till den 30 juni 2020 och bantas ned till en helt formaliainriktad årsstämma. För att minska risken för potentiell smittspridning kommer årsstämman hållas så kort som möjligt och utan den traditionsenliga lunchen efter avslutad stämma.

De planerade anförandena kommer att begränsas till ett minimum och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att hållas nere. Årsstämman kommer att hållas i kongresshallen Wisby Strand, vars lokaler är väl anpassade för att minimera risk för smittspridning genom möjlighet till stor fysisk spridning av stämmodeltagarna.

Aktieägare som har symptom eller tillhör någon av riskgrupperna enligt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten uppmanas stanna hemma och i stället använda ombud. Förutom en helt formaliainriktad stämma kommer heller inga kringaktiviteter eller sedvanlig presentutdelning ske utan istället planerar bolaget återkomma med en informell aktieägarträff under hösten 2020 om förutsättningarna medger.

Inför årsstämman 30 juni 2020 har styrelsen beslutat inte föreslå någon utdelning. Förslaget stöds av en aktieägaremajoritet som representerar mer än två tredjedelar av det totala röstetalet i bolaget.

Kallelse till årsstämman och ytterligare information kommer att publiceras senast fyra veckor innan stämman, därefter kan anmälan till stämman ske.

Visby 2020-05-08
Rederi AB Gotland
Styrelsen