Destination Gotlands vd Christer Bruzelius går i pension 2021

Efter över åtta år som vd för Destination Gotland kommer Christer Bruzelius under april 2021 att lämna företaget för att gå i pension. Under Christers ledarskap har Destination Gotland fortsatt att utvecklas som Sveriges ledande passagerarrederi och tillsammans med moderbolaget Rederi AB Gotland har företaget investerat stort i nya, mer klimatvänliga fartyg.

– Christer Bruzelius har genom sitt engagemang och gedigna kunskap inom skeppsbyggnad varit starkt bidragande till att utveckla Destination Gotland för att kunna ta emot allt fler passagerare och stärka bolagets position, säger Håkan Johansson, ordförande i Destination Gotland.

Styrelsen för Destination Gotland startar under hösten 2020 en process för att rekrytera en ny vd, för att fortsätta utveckla Destination Gotland och hela Gotland som en attraktiv och hållbar året-runt-destination.

– Det har varit en mycket rolig och stimulerande resa att få vara med och bygga ett tryggt och stabilt Destination Gotland, som nu står redo för nästa steg. Jag kommer att vara kvar på Gotland och vara fullt engagerad till dess att en ersättare är på plats, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.

Sedan Christer tillträdde som verkställande direktör, år 2012, har antalet resenärer ökat från strax över 1,5 miljoner per år till 1,8 miljoner år 2019. Gotland fortsätter att utvecklas positivt som destination och allt fler upptäcker vad ön har att erbjuda under hela året.

– Det har också varit fantastiskt att få bo på Gotland som är en välkomnande och vacker plats, året runt. Jag är tacksam över att få ha arbetat med många kunniga och duktiga medarbetare under åren och jag ser fram emot att komma tillbaka och besöka Gotland som turist, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.

2020 har hittills varit ett annorlunda år för hela Gotland och inte minst Destination Gotland som infört flera nya säkerhetsrutiner för att minska risken för smittspridning ombord på fartygen.

– Genom sitt ledarskap har Christer Bruzelius på ett mycket förtjänstfullt sätt stärkt upp Destination Gotlands trygghetsarbete för att kunna garantera att vi haft trafik till och från Gotland och att alla som vill har kunnat besöka ön. Jag vill å styrelsens och koncernens vägnar tacka Christer för sitt arbete under dessa åtta år och det goda samarbete vi haft, säger Ann-Marie Åström, ordförande Rederi AB Gotland.

Destination Gotland satsar nu framåt inför kommande år och fortsätter ha fokus på att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling på Gotland. Tillförlitliga och hållbara transporter till och från ön är en förutsättning för Gotlands utveckling, såväl för näringslivet och besöksnäringen som för alla boende på ön.

– Vi fortsätter investera för goda kommunikationer till Gotland, med nya fartyg och innovationer, och söker efter en person som vill vara med och ta nästa steg, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland och ordförande Destination Gotland.

Kontaktperson och kontaktuppgifter

Christer Bruzelius, christer.bruzelius@destinationgotland.se
Telefon +46 72 509 18 10

Håkan Johansson, hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon +46 498 20 18 30