Färjelinjen Hansa Destinations invigd

Ikväll kl. 19.00 avgår Hansa Destinations för första gången från Nynäshamn till Rostock i norra Tyskland. Miljö- och klimatminister Per Bolund deltog vid dagens invigningsceremoni i Nynäshamn.

Med den nya färjelinjen ger Rederi AB Gotland och Hansa Destinations både gods och passagerare ett ytterligare transportalternativ och möjliggör för minskade utsläpp med minst 20 procent genom en överflyttning av gods från land till sjö.

– Det känns väldigt spännande att vi nu är igång med vår nya färjelinje Hansa Destinations. Med Hansa Destinations får kunder nu ännu ett alternativ att frakta gods mellan Stockholmsregionen och norra Tyskland. När den nya linjen är fullt utvecklad kommer vi kunna förflytta över 75 000 lastbilar från land till hav årligen, vilket kommer minska utsläppen från transporterna, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

För att inviga den nya färjelinjen anordnades en invigningsceremoni i Nynäshamns färjeterminal. Vid ceremonin deltog bland andra Per Bolund, vice statsminister och miljö- och klimatminister, Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och ekobonus på Trafikverket, Fredrik Lindstål (C), styrelseordförande för Stockholms Hamnar och Harry Bouveng, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn kommun.

-Satsningar som Hansa Destinations leder till direkta minskningar av utsläppen samtidigt som det bidrar till andra positiva klimateffekter. Den här typen av samarbeten mellan det privata och offentliga kommer vara avgörande för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna, säger Per Bolund.

-Hansa Destinations är ett av fyra projekt som har beviljats ekobonus. Förflyttningen av transporter från land till sjöss medför en betydande miljönytta, minskad trängsel och till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn, säger Pia Berglund.

-Med Hansa Destinations spelar Nynäshamn en ännu viktigare roll för att knyta ihop Stockholmsregionen med kontinenten. Stockholms Hamnar skapar ett nytt nav för godstrafiken till och från Sverige, säger Fredrik Lindstål.

Om Hansa Destinations

Den nya färjelinjen Hansa Destinations är en del av Rederi AB Gotlands satsning på mer miljövänliga transportlösningar inom sjöfart. Tidigare i år lanserades en klimatfärdplan för Destination Gotland liksom bolaget Gotland Tech Development med uppgift att driva teknisk utveckling mot en hållbar sjöfart.

Genom satsningen möjliggör Rederi AB Gotland och Hansa Destinations för överflyttning av gods från landtransporter till sjötransport, ett miljövänligare fraktalternativ som också stöttas av Sveriges regering med ekobonus. Överflyttning av godstrafik till sjövägen mellan Rostock och Nynäshamn kommer att minska utsläppen med minst 20 procent.

Hansa Destinations, som blir en systerverksamhet till Destination Gotland, kommer även att erbjuda en ny möjlighet för resenärer som vill resa mellan Tyskland och Sverige.

 

För mer information kontakta:
Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland hakan.johansson@gotlandsbolaget.se

Fraktfrågor: freight@hansadestinations.com

Övriga frågor: customerservices@hansadestinations.com