Fartygsleverans

M/s Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019. Fartyget är systerfartyg till m/s Visborg som levererades i december 2018. Båda fartygen är byggda på GSI-varvet i Kina.
Hemfärden från Guangzhou, Kina beräknas påbörjas under första hälften av januari. När fartyget kommer till Sverige kommer hon att gå till varv för kompletterande utrustning.
M/s Thjelvar har kapacitet för 1650 passagerare och ca 500 personbilar.
– Med m/s Thjelvar har vi ytterligare ett fartyg som drivs med LNG och tar därmed ytterligare ett steg mot vår vision om en klimatneutral färjetrafik, säger VD Håkan Johansson.