Rederi AB Gotland har genom dotterbolagen Rederi AB Klintehamn och Rederi Sundre AB sålt och levererat fartyget CIELO DI JARI (byggt 2016) till Wisby Tankers AB.