Försäljning av servicefartyg

Rederi AB Gotland har sålt servicefartygen Accomplisher, Attender, Advancer, Discoverer och Developer till Northern Offshore Services A/S. Efter försäljningen har bolaget i sin ägo tre servicefartyg, varav två är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa och ett tjänstgör som ambulansfartyg i Göteborgs skärgård.