Försäljning av tankfartyg

Rederi AB Gotland har genom dotterbolagen Rederi AB Torsburgen och Rederi AB Ljugarn sålt och levererat produkttankfartyget ”ALICE” (byggt 2013) till det italienska rederiet Amoretti Armatori Group.