Gotlänningen Lars Wedenborn föreslås till ny styrelseledamot i Rederi AB Gotland

Inför årsstämman i Rederi AB Gotland den 2 juni 2021 föreslås Lars Wedenborn väljas till ny ledamot i styrelsen. Lars har mer än 30 års erfarenheter av ledarskap. Bland hans olika nuvarande eller tidigare uppdrag ingår ordförande för styrelsen i AMF, ledamot av styrelserna för SKF, Höganäs, Nasdaq Group, FAM där han även var vd, samt finansdirektör för Investor och Alfred Berg. Lars Wedenborn har lång erfarenhet av exekutiva positioner från flera förstklassiga företag inom svenskt och internationellt näringsliv.

”Det är väldigt glädjande att kunna välkomna Lars Wedenborn till styrelsen där hans kunskaper, erfarenheter och breda nätverk inom näringsliv och politik blir värdefulla tillskott”, säger Ann-Marie Åström, styrelseordförande i Rederi AB Gotland.

”Lars Wedenborn tillför mycket värdefull kompetens, inte minst när det handlar om att förverkliga strategiska affärsutvecklingsprojekt som ska rusta oss starkare inför framtiden. Jag ser fram emot att välkomna Lars till företaget och ett ökat engagemang för Gotland”, säger Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland.

Lars Wedenborn är född 1958 på Gotland dit han gärna åker ofta och spenderar tid i familjens bostad nära Visby.

”Färjetrafiken är den viktigaste frågan för öns utveckling och det är väldigt motiverande att få vara med och bidra till Rederi AB Gotland som har tagit viktiga steg framåt den senaste tiden med en ny klimatfärdplan för färjetrafiken och lansering av Gotland Tech Development”, säger Lars Wedenborn.

 

Kontaktpersoner
Ann-Marie Åström, styrelseordförande i Rederi AB Gotland
Telefon +46 70 790 00 75

Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland
Telefon +46 70 284 50 99