Historiskt fartygsdop i Visby och en stolt namntradition sedan 1865!

 
I samband med det andra nybyggda LNG-fartyget för Gotlandstrafikens premiär anlöp till Gotland kommer för första gången i modern tid Rederi AB Gotland hålla ett fartygsdop i hemmahamnen Visby. Fartyget med arbetsnamnet M/S Thjelvar ankom till Landskrona och Öresundsvarvet i dagarna för att förberedas för verksamheten i Destination Gotland. Fartyget planeras angöra Visby i början av april då ett dop kommer äga rum där också fartyget kommer att byta namn, från arbetsnamnet till sitt ordinarie namn enligt en stolt tradition i Rederi AB Gotland sedan 1865. Då tecknades kontraktet för rederiets första fartyg vilket möjliggjordes genom att många gotlänningar tecknat aktier i bolaget.

Det första fartyget blev S/S Wisby levererat från Motala Verkstad 1866, hon var 36 meter lång och gjorde en fart på 11 knop. Rederiets andra fartyg S/S Gotland levererades från Bergsunds Mekaniska Verkstad 1868. Alltsedan dess har Rederi AB Gotland introducerat en ny generation fartyg för Gotlandstrafiken genom systerfartyg med namn Visby och Gotland.

Genom långsiktigt ägande och stark lokal förankring har Rederi AB Gotland kunnat investera i två nya fartyg med modern LNG-drift för lägre klimatpåverkan. Än i dag är två tredjedelar av de 2 800 aktieägarna gotlänningar. En stolt tradition sedan 155 år kan därmed föras vidare genom det kommande fartygsdopet i Visby och namnändring Visborg till Visby liksom ett av de äldre SF1500. Detta kommer senare under året följas av ytterligare två namnbyten.

·       M/S Visborg (2018) blir M/S Visby
·       M/S Thjelvar (2019) blir M/S Gotland
·       M/S Visby (2003) blir M/S Visborg
·       M/S Gotland (2003) blir M/S Drotten

I samband med det historiska fartygsdopet i Visby i början av april genomförs de första två namnbytena – M/S Thjelvar byter namn och döps till M/S Gotland. Samtidigt byter det äldre SF1500 fartyget namn till M/S Drotten, även det ett traditionsrikt fartygsnamn i Rederi AB Gotland.

”Vi är stolta över vår historia och tradition. De nya fartygen som kan drivas med biobränsle och möjliggör klimatomställning i Gotlandstrafiken är våra största investeringar någonsin och kommer bära de mest historiska fartygsnamnen i vår trafik.” – säger styrelseordförande Ann-Marie Åström.

”Det är väldigt glädjande att kunna döpa fartyget i sin hemmahamn Visby, tillsammans med det gotländska samhället vars utveckling är så starkt beroende av att våra moderna och effektiva transporter kan fortsätta att utveckla Gotland genom lägre klimatpåverkan. Särskilt roligt är möjligheten att kunna genomföra ett fartygsdop tillsammans med våra stolta medarbetare inom koncernen!” – säger VD Håkan Johansson.

Namnbytena för M/S Visborg (2018) till M/S Visby och för M/S Visby (2003) till M/S Visborg kommer att ske senare under året.

För mer information, kontakta:

Håkan Johansson
VD Rederi AB Gotland
E-post: hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon: 070-2845099

Christer Bruzelius
VD Destination Gotland
E-post: christer.bruzelius@destinationgotland.se
Telefon: 072-5091810