Nytt fartygsförvärv av Rederi AB Gotland

Rederi AB Gotland med de dotterbolag har förvärvat 50 AB procent av 50 000 tons produkttankfartyget M/T Allegro. Hon byggdes på Trogir-varvet i Kroatien och levererades den 10 december, då köpet också genomfördes. Fartyget som är MR-klassat lastar 50 000 ton och är 183 meter lång.

Övriga och 50 procent av produkttankfartyget köptes av ett av bolag cheap nfl jerseys inom Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen. Delägandeskapet med Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen är en utveckling av tidigare samarbete. Sedan tidigare har bolagen fyra samägda fartyg. M/T Allegro kommer att gå i hela världen och fraktar petroleumprodukter och и kemikalier wholesale nfl jerseys och hon kommer vara uthyrd på bareboat-basis till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, wholesale nba jerseys VD Rederi AB Gotland
hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Tel: MVP 0498- 20 18 30 eller 070-284 50 99