Aktieägarinformation

Rederi AB Gotlands (Gotlandsbolaget) aktier handlades på Stockholmsbörsen mellan 1982 och 2004. Vid en extra bolagsstämma den 11 november 2003 fattades beslut om att avregistrera bolagets två aktieslag från Stockholmsbörsens O-lista, vilket skedde per den 19 mars 2004.

Från och med den 22 mars 2004 sker handeln i Gotlandsbolagets aktier på ”Mangold-listan”, den handelsplats som Mangold Fondkommission upprätthåller. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och organiserar handel med onoterade aktier. Tryck på länken nedan för att komma till Mangolds hemsida och få mer information om handeln med Rederi AB Gotlands aktie.

mangold

Länk: http://www.mangold.se

Kalendarium

Oktober 2021
Åttamånadersrapport

April 2022
Bokslutskommuniké

Årsstämma 2022
Onsdagen den 1 juni 2022

Dokument