Aktuellt

Försäljning av Stockholms Reparationsvarv

Rederi AB Gotland har idag ingått ett avtal om försäljning av aktierna i Stockholms Reparationsvarv. Sedan 2013 har Rederi AB Gotland varit delägare i Stockholms reparationsvarv, och majoritetsägare sedan 2014. Under de senaste åren har bolaget haft en positiv utveckling, men med förändringar i Rederi AB Gotlands flotta har antalet dockningar av de egna fartygen inom Gotlandstrafiken och produkttank minskat. Mot denna bakgrund säljs aktierna i Stockholms Reparationsvarv till Lazarus, ett investeringsbolag inom industriförvaltning och utveckling. Samtidigt fortsätter Rederi AB Gotland utvecklingen av den egna flottan med nya och befintliga fartyg.

”Vi har sett en positiv utveckling av Stockholms Reparationsvarv under våra år som ägare och vill tacka vd Staffan Röberg och alla medarbetare i verksamheten för ett mycket gott samarbete. Varvet kommer att utvecklas vidare under de nya ägarna som bidrar med ny kompetens.” – säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Tillträdesdatum är 1 juli 2022. Affären genomförs med hjälp av KPMG Corporate Finance (rådgivare) och Vinge (juridik).