Aktuellt

Gotland Tankers avvecklar VD-roll

Rederi AB Gotland har sedan några år en fastslagen strategisk inriktning att expandera kärnverksamheten inom färjetrafik och närliggande industriell sjöfart. De senaste åren har koncernen investerat kraftigt i två nya LNG/LBG drivna färjor för Gotlandstrafiken, varit involverade i nybyggnadsprojekt och chartrat ut RoPax-fartyg samt under 2021 även startat en ny färjelinje i Östersjön. Samtidigt har innehavet inom produkttank på några års sikt halverats. Som ett led i detta har styrelsen för Gotland Tankers beslutat genomföra en förändring genom att avveckla VD-rollen för bolaget. Detta innebär att VD Jonas Kamstedt lämnar bolaget. Jonas kommer vara verksamheten tillgänglig under sin uppsägningstid.