Rederi AB Gotland övertar skärgårdstrafiken i egen regi

Skärgårdsbolaget som under namnet TRSM vann den senaste upphandlingen av skärgårdstrafiken i Södra mellanskärgården har begärts i likvidation, då bolagets ekonomiska ställning visar ett underskott och övriga ägare genom att begära bolaget i likvidation deklarerat att de inte vill stötta med de tillskott som krävs. Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har i den uppkomna situationen begärt att trafikuppdraget tas över av Rederi AB Gotland, fram till dess att en ny upphandling kan genomföras. Rederi AB Gotland har accepterat denna begäran. Trafikförvaltningen och Rederi AB Gotland tar därmed tillsammans ansvar för att den dagliga trafiken kan upprätthållas utan några avbrott och för att skapa trygghet för alla medarbetarna inom trafiken.

”Utifrån vår erfarenhet av Gotlandstrafiken ända sedan vi bildades 1865 som Sveriges äldsta passagerarrederi och vår tydliga insikt om kommunikationernas betydelse för samhällsutvecklingen, tar vi tillsammans med SLL ansvar för trafiken” säger Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland.

”Rederi AB Gotland har bidragit starkt till sjöfartskunnandet i trafiken och klarat ut förtroendekrisen för den tidigare bolagsledningen på ett bra sätt. Vi ser positivt på att de nu tar ett helhetsansvar för verksamheten” säger de fackliga ombuden Kenneth Österlund från SEKO och Daniel Almgren från SBF.

Kontaktperson: VD, Håkan Johansson, 0498-20 10 29

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »