Rederi AB Gotland startar teknikbolaget Gotland Tech Development

Rederi AB Gotland startar ett teknikutvecklingsbolag som får namnet Gotland Tech Development. Det nya bolaget ska driva på utvecklingen mot mer hållbara tekniklösningar och ett sjötransportsystem utan koldioxidutsläpp. Bolaget har målsättningen att arbeta partnerbaserat med fokus på ny teknikutveckling för maritima näringar, men kommer även att titta på bredare samarbeten inom transport, energi- och bränsleområdet.

– Med Gotland Tech Development tar vi ett nytt steg för att utveckla och framtidssäkra Rederi AB Gotland. Det nya bolaget blir en testbädd för hållbara lösningar för sjötransportsystem och närliggande verksamheter, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Gotland Tech Development kommer att bedrivas med både interna och externa resurser. Christer Bruzelius, tidigare VD för Destination Gotland, kommer att engageras på konsultbasis i några av de projekt som Gotland Tech Development kommer att driva.

Satsningen syftar till att accelerera klimatomställningen och på sikt fasa ut fossila utsläpp, och ligger i linje med Rederi AB Gotlands affärsidé att hela tiden ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. Nära samarbeten med industriella partners kommer att vara en nyckelfaktor för att testa nya tekniklösningar och vidareutveckla idéer.

Kontaktperson
Håkan Johansson, hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon +46 70 284 5099