Välkommen till Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma!

Åtgärder med anledning av coronaviruset
Som en försiktighetsåtgärd och med hänsyn till våra aktieägare vidtas följande åtgärder för att minska risken för en potentiell smittspridning.

• Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt.
• Planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum.
• Ingen förtäring, dryck, kringaktiviteter eller presenter kommer att erbjudas.
• Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av företagsledningen kommer att begränsas.

Vi vädjar till våra aktieägare att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och att avstå från stämman vid minsta risk.

Anmäl dig här

Anmälan är stängd.
Sista anmälningsdag till årsstämman var den 27 maj 2021.

Årsstämman hålles i kongresshallen, Wisby Strand i Visby,
onsdagen den 2 juni 2021, kl. 11.00.

För ytterligare information se kallelsen.

Årsstämman hålles i kongresshallen, Wisby Strand i Visby,
onsdagen den 2 juni 2021, kl. 11.00.

För ytterligare information se kallelsen.

Information

Plats: Wisby Strand, Visby
Datum: Onsdag 2 juni 2021
Klockan: 11.00
Anmäl dig senast: 27 maj 2021