Välkommen till Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma!

Åtgärder med anledning av coronaviruset Covid-19
Som en försiktighetsåtgärd och med hänsyn till våra aktieägare vidtas följande åtgärder för att minska risken för en potentiell smittspridning.

• Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt

• Planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum

• Ingen förtäring, dryck, kringaktiviteter eller presenter kommer att erbjudas

• Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av företagsledningen kommer att begränsas

• Aktieägare som tillhör någon av riskgrupperna eller har sjukdomssymptom ombedes följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och avstå från stämman.

Årsstämman hålles i kongresshallen, Wisby Strand i Visby,
tisdagen den 30 juni 2020, kl. 11.00.

Möjligheten att anmäla sig till årsstämman stängde den 25 juni 2020.

För ytterligare information se kallelsen.

Information

Plats: Wisby Strand, Visby
Datum: Tisdag 30 juni 2020
Klockan: 11.00
Anmäl dig senast: 24 juni 2020