Välkommen till Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma!

Årsstämman hålles i kongresshallen, Wisby Strand, Visby, tisdagen den 4 juni 2019, kl. 11.00.

Möjligheten att anmäla sig till årsstämman stängde den 28 maj 2019.
För ytterligare information se kallelsen.

Information

Plats: Wisby Strand, Visby
Datum: Tisdag 4 juni 2019
Klockan: 11.00
Anmäl dig senast: 28 maj 2019