Till Minne av Å/F Hansa

Söndagen den 24 november är det 75 år sedan ångfartyget Hansa förliste 44 km norr om Stenkyrkehuk. Detta högtidlighålls med en ceremoni ombord på turen från Nynäshamn till Visby den 24 november som avgår kl. 11.45. Fartyget kommer att göra ett kort stopp vid förlisningsplatsen där kransnedläggning sker och följs av andaktsstund med biskop em Lennart Koskinen och prosten Lennart Kinnander. Detta kommer att medföra en mindre försening av fartygets ankomsttid till Visby (ca 10 minuter). Vi hoppas att du som resenär på resan har överseende med förseningen.

Du som vill delta i ceremonin ombord ombedes kontakta Destination Gotland på tel 0498-20 18 85 (vard. 9-16.30). Minnet av Å/F Hansa högtidlighålls också med en minnesgudstjänst i Visby Domkyrka kl 19.00.

Rederi AB Gotland / Destination Gotland AB