Tre servicefartyg sålda

Rederi AB Gotland har sålt servicefartygen m/v Carrier och m/v Dispatcher som är verksamma inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa samt ambulansfartyget m/v Rescuer, verksamt som ambulansfartyg i Göteborgs skärgård. Bolaget har under innevarande decennium ägt tolv servicefartyg. Med denna försäljning har hela innehavet inom servicefartygsegmentet avyttrats.