Vätgas för Gotlandstrafiken

Rederi AB Gotland deltar genom dotterbolaget Gotland Tech Development i ett nytt forskningsprojekt som leds av forskare från Uppsala universitet (Campus Gotland) med målet att utveckla och säkerställa hållbara lösningar för vätgas i den gotländska färjetrafiken.

Målet är att kunna presentera en fossilfri lösning för fartygsframdrift och att utveckla en tillförlitlig försörjningskedja av vätgas för Gotlandstrafiken. Destination Gotlands framtidsfartyg, Gotland Horizon, som är ett frakt- och passagerarfartyg (Ro-pax) kommer att användas som konkret underlag i arbetet.

Projektet syftar till att kunna presentera ett komplett, hållbart och tillförlitligt system för fossilfri vätgas som ska vara implementerat senast år 2030 och kommer därigenom att studera hela försörjningskedjan från elproduktion till propeller.

– Att arbeta tillsammans med både forskningen och näringslivet skapar nya möjligheter för att kunna använda vätgas som fartygsbränsle. En viktig pusselbit för vårt konceptfartyg Gotland Horizon är tillgången till fossilfri vätgas på Gotland och i vårt närområde, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Vätgas är ett av framtidens drivmedel och en nyckelkomponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle för många branscher, även för sjöfarten. För att möjliggöra en övergång till vätgasbaserade bränslen krävs en tillförlitlig produktion och distribution av bränslet. Det gemensamma projektet ska utveckla och utvärdera systemlösningar för att använda vätgas framställd med fossilfri el via elektrolys som bränsle i ett storskaligt system för den gotländska färjetrafiken.

– Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att på detta konkreta sätt kunna bidra i omställningen till den hållbara sjöfarten. Genom samarbetet med våra industriella partners tillför vi stor branschkompetens och får goda möjligheter att se våra resultat förverkligas i närtid, säger Björn Samuelsson, projektledare och forskare i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

En viktig del i forskningsarbetet är tillverkningen av fossilfri vätgas. Vid storskalig vätgastillverkning blir syrgas en biprodukt. Projektet kommer att samordnas med OX2 och IVLs pågående projekt på Gotland för att undersöka möjligheten att också använda denna syrgas för att syresätta havsbotten i Burgsviken på Gotland.

– Kostnadseffektiv och fossilfri produktion av bränsle utgör grunden för hållbara och konkurrenskraftiga transporter till havs. Att genom detta forskningsprojekt kunna vara med och bidra till att nästa kapitel i svensk sjöfart skrivs känns givande och visar att arbete för att nå nationella mål och utveckling av regionalt näringsliv och går hand i hand, säger Henrik Sjöström, utvecklingschef på OX2.

Om projektet

Energimyndigheten har inom sitt sjöfartsprogram beviljat ett tvåårigt stöd om drygt tre miljoner kronor till detta forskningsprojekt. Målet är presentera ett komplett, hållbart och tillförlitligt bränslesystem som ska vara implementerat år 2030 för att kunna användas av nästa generations Gotlandsfärjor. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rederi AB Gotland/Gotland Tech Development, OX2, Linde Gas, Uniper och Bassoe Technology. Forskningen leds av Björn Samuelsson, forskare i kvalitetsteknik och Stefan Ivanell, professor i vindenergiforskning (biträdande projektledare), båda vid Uppsala universitet.

Gotland Horizon
Den 16 december lanserade Rederi AB Gotland sitt fartygskoncept för framtidens Gotlandstrafik – Gotland Horizon. Gotland Horizon är designat för att drivas av vätgas och blir Sveriges första storskaliga vätgasdrivna fartyg för både resenärer och frakt, med vatten som enda utsläpp. Det nya konceptfartyget möjliggör för en utsläppsfri Gotlandsresa senast 2030. Läs mer om projektet på http://gotlandhorizon.se/

För mer information kontakta:

Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland
0702-84 50 99