Gotland Tankers

Inom Gotland Tankers ligger Gotlandsbolagets verksamhet för tankfartyg som hyrs ut på kontraktbasis till bolag eller genom poolsamarbete. Fartygen är i segmentet Medium Range (MR) och transporterar raffinerade oljeprodukter, vegetabiliska oljor och kemikalier, men kan även frakta andra flytande produkter till exempel metanol. Flottan består av fartyg i storlekarna 49 000–53 000 ton.

  • M/T Wisby Pacific
  • M/T Wisby Atlantic
  • M/S Valentine