Gotland Tankers

Från våren 2023 har Gotlandsbolagets verksamhet för tankfartyg upphört.  Bolaget har nu avyttrat innehavet i alla tankfartyg och framöver kommer fokus att ligga på infrastruktur och industriell sjöfart.

Engagemanget inom produkttanksegmentet började under tidigt 1990-tal.

 

  • M/T Wisby Pacific