Gotland Tankers

Inom Gotland Tankers ligger Gotlandsbolagets verksamhet för tankfartyg. Fartygen hyrs ut på kontraktbasis till externa bolag.

Fartygen är i segmentet Medium Range (MR) och transporterar raffinerade oljeprodukter, vegetabiliska oljor och kemikalier, men kan även frakta andra flytande produkter till exempel metanol.

  • M/T Wisby Pacific
  • M/T Wisby Atlantic