Hansa Destinations

Hansa Destinations trafikerade Nynäshamn-Visby-Rostock augusti 2021-december 2022. Sträckan trafikeras inte under 2023, men inför 2024 kommer en utvärdering att göras för att starta upp linjen igen.

 

Syftet med linjen är att erbjuda godskunder, men även passagerare, en effektiv och hållbar lösning för transporter och resor mellan kontinenten och Mälardalen. Förflyttning av godstransporter från väg till sjö medför en betydande miljönytta, och innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet.