Hansa Destinations

Hansa Destinations bedriver färjetrafik för gods och passagerare mellan Mälardalen och kontinenten. Linjen trafikerar Nynäshamn och Rostock med vissa anlöp i Visby. 

 

Satsningen som startade i augusti 2021 möjliggör för överflyttning av gods från landtransporter till sjötransport, ett miljövänligare fraktalternativ som också stöttas av Sveriges regering med ekobonus. Dessutom är sjötransport ett kostnadseffektivt transportalternativ som ökar både flexibiliteten och effektiviteten för många fraktaktörer. Linjen ger en unik möjlighet att transportera gods till havs som alternativ till långa körsträckor och har potential att flytta 75 000 lastbilar från land till sjöss per år.