19 September, 2022

M/T Wisby Atlantic

Produkttankfartyget M/T Wisby Atlantic byggdes 2017 i Guangzhou, Kina. Hon ägs till 50% av Gotlandsbolaget men bolaget har inget operativt ansvar. Det driftmässiga ansvaret inklusive bemanning ligger hos fartygets externa ship manager. Fartyget är uthyrt under ett längre avtal.