Boka färjan

För färjebokning, turlista, boende, paket med mera. Besök Destination Gotland »

Hansa Destinations

För bokning och information linjen Nynäshamn – Visby – Rostock. Besök Hansa Destinations »

Gotland Horizon

Gotland Horizon är framtidens utsläppsfria fartyg.
Läs mer »

Våra fartyg

Fartygsflottan består av snabbgående färjor och produkttankers »

Gotland Tankers

Koncernes tankverksamhet drivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag »

Aktuellt

Gotlandsbolaget kommunicerar finansiellt utfall per den 31 augusti

Gotlandsbolaget offentliggör finansiell information som visar på ökade bränslekostnader, vilket drar ner resultatet för perioden 1 januari-31 augusti 2022 jämfört…

Gotlandsbolaget har avtalat om att sälja M/S Valentine

Gotlandsbolaget har idag ingått avtal om försäljning av M/S Valentine till KiwiRail Ltd.  Fartyget har hyrts av KiwiRail Ltd och trafikerat Cooksundet, Nya Zeeland…

Hansa Destinations 1 år

30 augusti 2022 Det är idag ett år sedan Hansa Destinations trafikerade den nya linjen mellan Nynäshamn och Rostock för första gången. Gotlandsbolagets satsning…

Stipendiefond

Stiftelsen skeppsredare Eric D. Nilssons stipendiefonds huvudsakliga ändamål är att genom stipendier främja undervisning och utbildning av gotlänningar till sjöbefäl »

© Copyright - Rederi AB Gotland