Boka färjan

För färjebokning, turlista, boende, paket med mera. Besök Destination Gotland »

Hansa Destinations

För bokning och information linjen Nynäshamn – Visby – Rostock. Besök Hansa Destinations »

Gotland Horizon

Gotland Horizon är framtidens utsläppsfria fartyg.
Läs mer »

Våra fartyg

Fartygsflottan består av snabbgående färjor och produkttankers »

Gotland Tankers

Koncernes tankverksamhet drivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag »

Aktuellt

Fastighetsförvärv på Gotland

Rederi AB Gotland har genom sitt helägda dotterbolag GotlandsResor AB ingått köpekontrakt för ett markområde i Alskog på Östra Gotland. I förvärvet ingår fastigheterna…

Vätgas för Gotlandstrafiken

Rederi AB Gotland deltar genom dotterbolaget Gotland Tech Development i ett nytt forskningsprojekt som leds av forskare från Uppsala universitet (Campus Gotland) med…

Gotland Horizon- framtidens fartyg för utsläppsfri Gotlandstrafik

Gotland Horizon blir Sveriges första storskaliga vätgasdrivna fartyg för både resenärer och frakt, med vatten som enda utsläpp. Det nya konceptfartyget möjliggör…

Stipendiefond

Stiftelsen skeppsredare Eric D. Nilssons stipendiefonds huvudsakliga ändamål är att genom stipendier främja undervisning och utbildning av gotlänningar till sjöbefäl »

© Copyright - Rederi AB Gotland