Boka färjan

För färjebokning, turlista, boende, paket med mera. Besök Destination Gotland »

Hansa Destinations

För bokning och information linjen Nynäshamn – Visby – Rostock. Besök Hansa Destinations »

Gotland Horizon

Gotland Horizon är framtidens utsläppsfria fartyg.
Läs mer »

Våra fartyg

Fartygsflottan består av snabbgående färjor och produkttankers »

Gotland Tankers

Koncernes tankverksamhet drivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag »

Aktuellt

Friköp av fastighet

Rederi AB Gotland har genom sitt helägda dotterbolag Gotland Hotels & Properties anmält fråga till Region Gotland om friköp av fastigheten Visby Gustavsvik 1:3. Bolaget…

Försäljning av Stockholms Reparationsvarv

Rederi AB Gotland har idag ingått ett avtal om försäljning av aktierna i Stockholms Reparationsvarv. Sedan 2013 har Rederi AB Gotland varit delägare i Stockholms…

Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland Årsstämma den 1 juni 2022 i Visby Årsstämman hölls den 1 juni 2022 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman…

Stipendiefond

Stiftelsen skeppsredare Eric D. Nilssons stipendiefonds huvudsakliga ändamål är att genom stipendier främja undervisning och utbildning av gotlänningar till sjöbefäl »

© Copyright - Rederi AB Gotland