Gotland Tech Development

Gotland Tech Development leder Gotlandsbolagets arbete med att fasa ut fossila utsläpp från våra verksamheter och accelerera vår roll som en ledande aktör i klimatomställningen. Bolaget samarbetar nära med alla verksamheter inom Gotlandsbolaget samt externa partners för att ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling och innovativa lösningar. 

En testbädd för framtiden

Gotland Tech Development arbetar med partners från akademi och näringsliv för att flytta tekniken från ritbordet eller testmiljö till verkligheten och tillsammans vidareutveckla idéer. Fokus är att driva sjöfartens omställning, och tack vare vår fartygsflotta har vi möjlighet att agera testbädd för nya idéer och innovationer. Dessutom deltar vi i flera närliggande projekt för att utveckla fossilfria drivmedel, material. Det innebär att vi följer utvecklingen inom hela transport-, energi- och bränsleområdet.

Biogas research center

Även biogas spelar en viktig roll i sjöfartens omställning och tillgången är fortsatt en begränsande faktor. Därför samarbetar Gotland Tech Development med Biogas Research Center som är ett nationellt kompetenscentrum för industriellt och samhälleligt motiverad forskning och utveckling av biogaslösningar.

Förädling och effektivisering av nuvarande fartyg

Gotland Tech Development arbetar i ett projekt för att undersöka hur Destination Gotlands två naturgas/biogas-fartyg kan del-elektrifieras. Projektet undersöker hur fartygens generatorer kan ersättas med en batteribank av laddbara batterier och ge resenärer tillgång till fossilfri el ombord. Detta skulle göra fartygen till så kallade ”laddhybrider”. 

 

Fartygets batteriladdning planeras för solenergi vid hamnuppehåll, där en teknisk lösning med energilager i land med tillhörande laddare och styrsystem ingår. Genom att komplettera dagens generatorer med laddbara batterier skulle fartygens CO2-utsläpp minska markant. Satsningen är ett samarbetsprojekt mellan Gotland Tech Development, Helios Nordic Energy, METS Technology AB och ABB A och har tilldelats stöd från Energimyndigheten.

Projektet genomförs med stöd från Energimyndigheten och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.