Destination Gotland

Destination Gotland ansvarar för en av Sveriges viktigaste vägar – sjövägen mellan Gotland och fastlandet. Med Destination Gotland har vi utvecklat ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss. Våra snabbgående fartyg skapar möjligheter för både passagerare och godstrafik att resa effektivt mellan Gotland och fastlandet, på rutterna Visby – Nynäshamn eller Visby – Oskarshamn. Dessutom trafikerar vi även sträckan Visby – Västervik under sommarhalvåret. Destination Gotlands verksamhet utgör navet i Gotlandsbolaget. 

 

Sedan 1998 är det Destination Gotland som bedriver Gotlandstrafiken. Formellt är uppdraget från Trafikverket, men på många sätt är uppdraget också från det gotländska samhället. I dagsläget erbjuder vi betydligt högre kapacitet och turtäthet än vad avtalet med Trafikverket kräver. Vi ser det som vår uppgift att vara med och bidra till Gotlands utveckling genom att alltid gå före och skapa möjligheter för att alla som vill ska kunna resa till och från vår ö.

 

En väl fungerande trafik med hög kapacitet och täta avgångar utgör en grundpelare för att människor ska kunna arbeta, bo och verka på Gotland och vi är stolta över att vara med och bana väg för samhället och öns utveckling.

 

En av Gotlands största arbetsgivare

Destination Gotland har ca 400 årsanställda med huvudkontor i Visby. Det gör oss till en av Gotlands största arbetsgivare. I verksamheten ingår dessutom Gotlands stuveri och Gotland Excursion.

 

Gotlands Stuveri bistår Destination Gotland och andra anländande fartyg med lastning och lossning av gods, proviantering, bagagehantering och med att dirigera persontrafik av och på färjorna i Visby och Nynäshamn.

 

Gotland Excursion erbjuder rundturer för kryssningsfartyg och andra grupper som besöker Gotland. Det kan vara kompletta turpaket för grupper, konferenser, affärsevenemang och resor som organiserats på andra sätt för privatpersoner.

 

Gotland Promotion marknadsför och paketerar reseanledningar till Gotland och stärker genom sitt arbete Gotland som attraktiv destination. Gotländska besöksnäringsaktörer som ansluter sig till affärssystemet ges möjlighet att marknadsföra och paketera boende, aktiviteter och upplevelser på bokningsportalen destinationgotland.se. Gotland Promotion hanterar årligen ca 35 000 bokningar och omkring 170 000 gästnätter bokas via säljkanalerna.