Gotland Capital Management

Gotland Capital Management är Gotlandsbolagets kapitalförvaltningsbolag och bidrar till ökad avkastning på likvida medel för Gotlandsbolaget. Inom verksamheten arbetar vi aktivt med bolagens tillgångar och upplåning för att skapa en fortsatt stark investeringsförmåga. 

 

Gotland Capital Management förvaltar kapital i såväl fonder, räntebärande obligationer och certifikat som direkt i alternativa investeringar, och vi samarbetar med flera av de stora svenska bankerna. Vår policy för hållbara placeringar följer de globala målen (Agenda 2030) och FN:s konventioner för mänskliga rättigheter, ansvarsfulla investeringar och mot korruption. 

 

Vi förvaltar portföljer i SEK, den huvudsakliga valutan för Gotlandsbolaget, och i USD som är den primära valutan för produkttank och fartygsinvesteringar och byggnation av nya fartyg på utländska varv.