Horizonserien minskar sjöfartens utsläpp

Horizonserien är vårt enskilt viktigaste initiativ för att minska avtrycket från sjöfarten. Vi har en lång tradition av att utnyttja den senaste tekniken och ständigt modernisera vår fartygsflotta. Redan 2009 tog Gotlandsbolaget fram det första visionsfartyget, med målet att kunna skapa en fossilfri överfart mellan Gotland och fastlandet. Sedan dess har arbetet pågått med att kontinuerligt minska klimatavtrycket. Med Horizonserien tar vi vårt mest ambitiösa steg hittills. Ett steg vi inte bara ser som viktigt för oss själva, utan också för samhället i stort.

 

Horizonfartygen kräver stora satsningar och utveckling av teknik. Det handlar både om tillgång på fossilfria bränslen, men också på att möjliggöra tekniska framsteg av sjöfarten. Arbetet leds av Gotland Tech Development, som genom investeringar och samarbeten verkar för att omsätta vårt ambitiösa mål till verklighet. Vi ser bland annat stor potential i utvecklingen av vätgasteknik. Det eftersom energiförbrukningen är konkurrenskraftig och att bränslet vid förbränning främst genererar vattenånga som utsläpp. Även andra fossilfria bränslealternativ har potential att användas för att minska utsläppen och klara av en snabbare omställning.

 

År 2021 lanserade vi vårt första fartygskoncept som kan drivas med vätgas; Gotland Horizon och 2022 lanserades Gotland Horizon X, en snabbgående katamaran. 

Gasturbiner för en snabbare resa

Gasturbinerna är hjärtat i Horizonseriens fartyg. Det är tack vare denna teknik i kombination med ångturbiner, som dagens hastighet och service kan förbättras, samtidigt som utsläppen går ner till noll och energiförbrukningen är konkurrenskraftig. Gasturbiner har länge använts inom industrin, men det är först nu som de kommer drivas av vätgas. Det ger en unik möjlighet att accelerera sjöfartens omställning.

Läs mer

Destination Zero – vår resa mot nollutsläpp

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om vårt arbete med omställning och följa vår viktigaste resa.

Vätgas - med vatten som utsläpp

Vätgas är ett av framtidens drivmedel och en nyckelkomponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle för många branscher, även för sjöfarten. Det är lätt att förstå varför – förbränningen av vätgas ger nämligen upphov till vatten som primärt utsläpp.

Läs mer