11 mars, 2022

Vätgas – med vatten som utsläpp

Vätgas är ett av framtidens drivmedel och en nyckelkomponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle för många branscher, även för sjöfarten. Det är lätt att förstå varför - förbränningen av vätgas ger nämligen upphov till vatten som primärt utsläpp.

Vätgas består av två väteatomer (H2) som är det vanligaste grundämnet. Gasen är en så kallad energibärare, vilket innebär att när det vid förbränning kommer i kontakt med syre frigörs stora mängder energi. När den reagerar med syre (O) bildas H2O – helt vanligt vatten. För att kunna göra om vätgasen från energibärare till elektricitet krävs en omvandling genom en gasturbin, bränslecell eller förbränningsmotor. Framställningen av vätgas kan ske på många olika sätt, både med fossila och fossilfria källor. Horizonfartygen planeras att enbart drivas av fossilfri vätgas, tillverkad genom exempelvis vindkraft och elektrolys.

 

Anledningen till att valet har fallit på vätgas har att göra med den energimängd som krävs för att driva ett fartyg och de krav som finns på Gotlandstrafiken. Vi strävar efter att kunna hantera vätgasen i rumstemperatur, t.ex. genom trycksatt gas (compressed hydrogen) vilket ger den högsta effektiviteten. Alternativet att kyla ner vätgas till flytande form (-253 grader) kostar mer energi än att bibehålla gasform i rumstemperatur.

 

Gotland Tech Development som är med och utvecklar Horizonserien, deltar i flera samarbetsprojekt med syfte att framställa fossilfri vätgas i Sverige, och med projekt som fokuserar på hantering, lagring och bunkring av vätgas.