Mot Destination Zero – vår viktigaste resa

Gotlandsbolaget banar väg för levande samhällen där människor kan mötas, bo och leva, och med det vill vara med och skapa motståndskraftiga, attraktiva och hållbara samhällen. För att nå dit krävs tydliga mål och stora insatser, nu och för lång tid framåt. Under initiativet Destination Zero – vår resa mot nollutsläpp – arbetar vi för att minska utsläppen där vi verkar.

Destination Zero är vår viktigaste resa och ambitionen är att arbetet ska genomsyra alla koncernens verksamheter. Genom investeringar som spänner över flera områden både på land och till havs bidrar Gotlandsbolaget till den omställning som klimatet och vårt samhälle behöver. Den första målsättningen är att skapa en klimatneutral Gotlandstrafik till år 2045.

 

Det pågående arbetet avser bland annat investeringar i nästa generations teknik och bränsle, infrastruktur för grön energi, samt en långsiktig utveckling av våra destinationer. Med Destination Zero fortsätter vi vår långa tradition av samhällsansvar och vårt långsiktiga arbete för att bidra till att stärka och växa vårt närområde.

Destination Zero – vår resa mot nollutsläpp

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om vårt arbete med omställning och följa vår viktigaste resa.

Gotland Horizon

År 2021 lanserade vi vårt första vätgasdrivna fartygskoncept inom Horizonserien. Gotland Horizon är Sveriges första projekt med storskalig vätgasdriven transport av passagerare och gods till sjöss. Målbilden är att fartyget ska gå i trafik senast 2030. Vi utvecklar världens första vätgasdrivna fartyg för storskalig passagerardrift. Med Gotland Horizon siktar vi högre än någonsin och vill revolutionera sjöfarten genom att erbjuda maritima transporter med reducerade utsläpp.

Läs mer om Gotland Horizon

Gotland Horizon X

2022 lanserades Gotland Horizon X, världens första storskaliga vätgasdrivna katamaran. Gotland Horizon X är en snabbgående katamaran som ytterligare minskar avståndet mellan Gotland och fastlandet, med en överfartstid på under tre timmar. Fartyget är det andra i Horizonserien och bygger på gasturbiner i kombination med ångturbiner, och har vätgas som primärt drivmedel.

Läs mer om Gotland Horizon X