Levande samhällen där människor kan mötas, bo och verka

Gotlandsbolaget grundas 1865
Destination Gotland grundas 1998
Horizonserien lanseras 2021
Klimatneutral trafik till Gotland 2045

I snart 160 år har vi banat väg för levande samhällen och framtidens sjöfart. Vi är dedikerade att utveckla vår verksamhet långsiktigt och investera i lösningar som för oss framåt.

Vi har ett långsiktigt perspektiv och tar stort ansvar för att våra investeringar ska göra skillnad för vår miljö, våra kunder, medarbetare och ägare. Sedan starten år 1865 har Gotland varit vår bas och vårt hjärta. Med vår långa historia och stora engagemang har vi utvecklat destinationer och skapat förutsättningar för samhällen där människor kan mötas, bo och verka. I nästan 160 år har vi varit med och bidragit till att stärka den plats vi verkar på. Det är erfarenheter vi tar med oss när vi investerar och utvecklar nästa generations fartygsdesign och drivmedel, tar fram nya besöksmål och driver fastighetsutveckling. 

En av Gotlands största arbetsgivare

Idag äger vi och opererar en fartygsflotta samt investerar i sjöfartens omställning och nya tekniker. Våra verksamheter arbetar med dagliga färjelinjer mellan Gotland och fastlandet. Vi utvecklar framtidens energiförsörjning och fartygsteknik. Vi äger hotell och fastigheter och driver utveckling av hållbara destinationer och besöksmål. Som bolag har vi en stor öppenhet för nya idéer, sätt att arbeta och samverka, och vi vill göra ett bestående avtryck som skapar rätt förutsättningar för framtiden. Det som genomsyrar våra verksamheter är att de alla bidrar till att stärka de platser där vi verkar.

 

Gotlandsbolaget är en av Gotlands största arbetsgivare, med omkring 800 medarbetare på årsbasis, med huvudkontor i Visby. Vi arbetar ständigt för att vara attraktiva för våra nuvarande och framtida medarbetare genom goda villkor och utvecklande arbetsuppgifter, både på land och till sjöss. Tack vare vår långa erfarenhet, vår starka position och finansiella styrka skapar vi värde för de platser vi verkar, men även för våra aktieägare.

Vår vision

Levande samhällen där människor kan mötas, bo och verka.

Vår vision är att bidra till levande samhällen för människor att kunna mötas, bo och verka i. För vi vet att möjligheten att resa för att möta andra människor och skapa upplevelser är grunden för att utvecklas som destination och plats.

Vår mission

Med Gotland som bas, skapar vi framtidens maritima transporter och besöksnäring.

Gotland är vår bas och vårt hjärta. Det var här vi grundades, och det är härifrån vi verkar. Med stort engagemang skapar vi framtidens maritima transporter och besöksnäring. Som Sveriges äldsta passagerarrederi har vi i nästan 160 år fört Gotland närmre det svenska fastlandet. Vi utvecklar kontinuerligt sjöfarten och bidrar till fler reseanledningar till ön. Det är erfarenheter vi tar med oss in i framtiden.