Med Gotland som bas skapar vi framtidens maritima transporter och besöksnäring

Gotlandsbolaget äger och opererar en fartygsflotta, investerar i sjöfartens omställning och nya tekniker, samt driver utveckling av hållbara destinationer och besöksmål. Våra verksamheter arbetar med dagliga färjelinjer mellan Gotland och fastlandet. Vi utvecklar framtidens energiförsörjning och fartygsteknik, hotellverksamhet samt fastigheter. Det som genomsyrar våra verksamheter är att de alla bidrar till att stärka de platser där vi verkar, alltid med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet som ledstjärnor.

destinationgotland.se

Destination Gotland ansvarar för en av Sveriges viktigaste vägar - sjövägen mellan Gotland och fastlandet. Med Destination Gotland har vi utvecklat ett av Europas modernaste trafiksystem till sjöss. Våra snabbgående fartyg skapar möjligheter för både passagerare och godstrafik att resa effektivt mellan Gotland och fastlandet, på rutterna Visby – Nynäshamn eller Visby – Oskarshamn.

Läs mer om Destination Gotland
hansadestinations.com

Hansa Destinations bedrev färjetrafik för gods och passagerare mellan Mälardalen och kontinenten augusti 2021-december 2022. Linjen trafikerade Nynäshamn och Rostock med vissa anlöp i Visby. Satsningen som startade i augusti 2021 möjliggjorde för överflyttning av gods från landtransporter till sjötransport, ett miljövänligare fraktalternativ som också stöttas av Sveriges regering med ekobonus. Inför 2024 kommer en utvärdering att göras för att starta upp linjen igen. 

Läs mer om Hansa Destinations
gotlandhotelsproperties.com

Med Gotland som bas arbetar Gotland Hotels & Properties med att utveckla nya besöksmål och att skapa platser att bo, verka och trivas på. Bolaget äger, förvaltar och ansvarar för driften av hela Gotlandsbolagets hotell- och fastighetsbestånd. 

Läs mer om Gotland Hotels & Properties

Gotland Tech Development

Gotland Tech Development leder Gotlandsbolagets arbete med att fasa ut fossila utsläpp från våra verksamheter och accelerera vår roll som en ledande aktör i klimatomställningen. Bolaget samarbetar nära med alla verksamheter inom Gotlandsbolaget samt externa partners för att ligga i framkant när det gäller teknisk utveckling och innovativa lösningar.

Läs mer om Gotland Tech Development

Gotland Capital Management

Gotland Capital Management är Gotlandsbolagets kapitalförvaltningsbolag och bidrar till ökad avkastning på likvida medel för Gotlandsbolaget. Inom verksamheten arbetar vi aktivt med bolagens tillgångar och upplåning för att skapa en fortsatt stark investeringsförmåga. 

Läs mer om Gotland Capital Management