En global fartygsflotta

Våra fartyg

Vår ambition är att erbjuda de mest moderna trafiksystemen till sjöss. Vår fartygsflotta ska utnyttja den senaste och mest effektiva tekniken för att minska verksamhetens miljö- & klimatpåverkan och samtidigt uppfylla våra åtagande och vårt samhällsansvar.

Fartygen som går i Destination Gotlands trafik heter alltid traditionsenligt M/S Gotland och M/S Visby och trafikerar Gotland till och från Nynäshamn eller Oskarshamn. Nu arbetar vi för att utveckla världens första vätgasdrivna passagerarfärja – Gotland Horizon.

 

Vi har också ett antal fraktfartyg som är sysselsatta i olika internationella samarbeten eller hyrs ut på kontrakt. Fartygen ägs genom bolag i vår koncern men brukas av samarbetspartners.

  • M/S Gotland
  • M/S Visby
  • M/S Drotten
  • M/S Visborg
  • HSC Gotlandia II
  • M/T Wisby Atlantic
  • M/T Wisby Pacific