En global fartygsflotta

Våra fartyg

Vår ambition är att erbjuda de mest moderna trafiksystemen till sjöss. Vår fartygsflotta ska utnyttja den senaste och mest effektiva tekniken för att minska verksamhetens miljö- & klimatpåverkan och samtidigt uppfylla våra åtagande och vårt samhällsansvar.

Fartygen som går i Destination Gotlands trafik heter alltid traditionsenligt M/S Gotland och M/S Visby och trafikerar Gotland till och från Nynäshamn eller Oskarshamn. Nu arbetar vi för att utveckla världens första vätgasdrivna passagerarfärja – Gotland Horizon.

 

 

  • M/S Gotland
  • M/S Visby
  • M/S Drotten
  • M/S Visborg
  • M/T Wisby Pacific
  • M/S Birka Stockholm