3 april, 2022

Combined cycle med gas- och ångturbin

Ett effektivt sätt att ta vara på så mycket energi som möjligt är att installera en ångturbin efter gasturbinen, i en så kallad ”combined cycle”. Det skapar ett system där vi tar vara på värmeenergin från avgaserna, i detta fall med hjälp av vattenånga, genom att även placera en ångturbin vid fartygets skorsten. Ångturbinen genererar elektricitet som går att använda i fartyget till elmotorer, laddare och elförbrukare. Det ger mer effektivitet och bättre energianvändning.

 

När gasturbinerna körs uppstår det varma avgaser som innehåller mycket energi. Med en ångturbin vid skorstenen roterar en axel som är kopplad till en generator för att kunna alstra ström. Combined cycle innebär att man tar hand om mycket mer av energin från bränslet till gasturbinerna och ökar verkningsgraden från 35 till omkring 50 procent.

Så fungerar tekniken:

1. Gasturbinen drivs av vätgas och har en mekanisk drivlina till fartygets växel

 

2. Den varma gasen från gasturbinen leds genom en ångpanna för att skapa vattenånga i skorstenen

 

3. Vattenångan driver i sin tur en ångturbin som kopplas till en generator för att generera elektricitet

 

4. Elektriciteten driver en elmotor som också kopplas in i samma växelsystem som gasturbinen driver

 

5. Kombinationen blir en elektrisk och mekanisk drivlina som blir både flexibel och effektiv