18 augusti, 2023

Ökad elproduktion är en förutsättning för sjöfartens omställning

Elektrifieringen är en viktig del av många industriers omställning, men allt kommer inte kunna elektrifieras. Sjöfarten är ett sådant exempel där andra fossilfria drivmedel behövs, men som behöver el för att kunna produceras.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker, och satsar stort på utbyggnaden av fossilfri energiproduktion i Sverige, bland annat med fokus på Gotland. Vi har talat med företagets Sverigechef Hillevi Priscar om framtidens energisystem och vad sjöfarten behöver för att kunna ställa om.

 

– Det moderna energisystemet kommer baseras på förnybar energi och med det behövs olika sätt att systematiskt lagra energi. Batterilager kan fungera bra för korta lagringsperioder. Men vi ser vätgas som en tekniskt bra produkt att lagra energi när det finns överskott. Det blir en förädling av elproduktionen som går att använda till andra sammanhang, till exempel för sjöfarten, säger Hillevi Priscar.

 

Hillevi betonar vikten av fortsatt utbyggnad av elproduktion. Även om Sveriges elproduktion till största delen är fossilfri idag, finns det fortfarande cirka 140 TWh[1] fossila bränslen som ingår i Sveriges totala energisystem, bland annat drivmedel, som till stor del importeras från andra länder. För att ställa om detta krävs utbyggnad av den fossilfria energiproduktionen. I Sverige finns ytterligare anledningar till ett stort behov av utbyggnad.

 

– Sveriges elsystem behöver säkra utbyggnad av 70 TWh innan 2045 på grund av våra föråldrade anläggningar som är i sluttampen av sin tekniska livslängd, detta bara för att ersätta dagens produktion. Nästa generations energisystem kommer behöva både vätgas och mer vindkraft i kombination, för att kunna lagra energi på ett lika systematiskt sätt som vi har distribuerat el, säger Hillevi Priscar.

 

Dessutom anser Hillevi att vi behöver nationella strategier för att kunna skala upp omställningen, inte minst kopplat till våra hamnar som spelar en viktig roll för sjöfarten.

 

– Vi har över 50 svenska hamnar som behöver ingå i en nationell plan för vätgas. Hur vi ska transportera gasen och kring vilka tillstånd som behöver finnas på plats för att kunna bygga ut en infrastruktur för vätgas. Det är en förutsättning för att våga investera i teknik som är innebär stora investeringar på kort sikt men som sannolikt blir lönsam på lång sikt.

 

OX2 planerar för utbyggnad av vindkraft på och omkring Gotland och ser ön som ett potentiellt nav i det svenska energisystemet, så väl för vindenergi och solenergi som för vätgasproduktion.

 

– Gotland har ett unikt läge med goda väderförhållanden med mycket vind. Det finns goda möjligheter för Gotland att stärka sin position som ett nav för grön ekonomi på land med lantbruk, cementproduktion men också med den blåa havsbaserade ekonomin. Gotland skulle kunna ta en betydande roll i energisystemet, och exportera energi till fastlandet, påpekar Hillevi Priscar.

 

OX2 arbetar också i ett projekt tillsammans med flera andra aktörer för att kunna etablera en rörledning för vätgas i Östersjön under namnet Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC).

 

 

– BHC kommer kunna koppla samman Sverige, Finland och Tyskland, samt flera öar i regionen, som Gotland och Bornholm och bidra till att skapa ett tekniskt och kommersiellt system för vätgas som gör det möjligt att producera, distribuera och handla vätgas över norra Europa. Planen är att den första vätgasanläggningen på land ska finnas på plats och kopplas upp 2030, fortsätter Hillevi Priscar.

 

Omställningen till ett fossilfritt energisystem kräver ett nytt gemensamt system för både produktion och lagring av energi. Med tydliga gemensamma spelregler och planer för hur Sveriges alla industrier ska kunna ställa  om kan vi accelerera snabbare och därmed säkra försörjningen av  industrin och hushållen med ren el.

 

[1] https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=208636