19 april, 2022

Vätgas för Gotlandstrafiken – från vision till verklighet

Redan 2009 tog Gotlandsbolaget fram det första visionsfartyget som skulle kunna drivas med vätgas. En allra första skiss fanns på ritbordet, men många delar i tekniken saknades fortfarande. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt framåt inom flera viktiga områden och 12 år senare finns det idag detaljerade planer för att utveckla och bygga Sveriges första vätgasdrivna passagerar- och fraktfartyg – Gotland Horizon.

Målen för Gotlandsbolaget är att skapa en fossilfri överfart mellan Gotland och fastlandet, med bibehållen servicegrad och hastighet som idag. Det ställer stora krav på innovation och ny teknik. 2021 lanserades Gotland Horizon som har kapacitet att kunna drivas med 100 procent vätgas. Just nu pågår projektet för att vidareutveckla design och koncept för att uppfylla ambitionen om en fossilfri gotlandsresa så snart som möjligt.

 

–  Gotland Horizon är Sveriges första projekt för att skapa ett storskaligt fartyg drivet av vätgas för både gods och passagerare. Med Gotland Horizon öppnar vi upp för en helt ny teknik, som med gasturbiner i kombination med ångturbiner gör det möjligt att på ett energieffektivt sätt upprätthålla samma hastighet som idag, men helt utan utsläpp. Vi tycker inte att man ska behöva kompromissa mellan klimat och service, säger Håkan Johansson, vd Gotlandsbolaget.

 

I takt med att CO2 prissätts och nya krav och regleringar kommer på plats blir det allt dyrare att köra på fossila bränslen. En fossilfri drift är därmed det enda alternativet för Gotlandstrafiken framåt, både ur en miljömässigt och ekonomiskt hållbar synvinkel.

 

Det tidiga omställningsarbetet har även lagt grunden för det klimatarbete som Destination Gotland har idag. Sedan 2019 och 2020 finns två gasfartyg i trafik, som drivs med både flytande naturgas och biogas som är ett helt förnyelsebart bränsle. Dessa fartyg är viktiga steg på vägen mot lägre CO2-utsläpp, men inte den enda lösningen för en klimatnetural färjetrafik.

 

Nästa generations fartyg kommer utvecklas med världsledande teknik, och byggas så snart vi kan slutgiltigt verifiera att den nödvändiga tekniken är färdigutvecklad och testad. Målet är att göra en beställning för att ha en Gotland Horizon modell i trafik senast 2030.

 

–  Fartyget är designat med en så kallad multi-fuel funktion som gör det möjligt att drivas av olika fossilfria drivmedel – bland annat fossilfri vätgas. Vi följer utvecklingen på bränslesidan noga och kan med en relativt sett enkel anpassning av turbinerna byta bränsle, från vätgas till både gas och flytande drivmedel. I skorstenen finns en ångturbin som kommer ta vara på restenergin, d.v.s. den energi som uppstår vid förbränning för att med el driva verksamheten ombord. Tack vare att vi använder en gasturbin i kombination med en ångturbin optimerar vi energiåtgången, säger Håkan Johansson.

 

Vätgas är en viktig nyckelkomponent i många branscher som ställer om från fossila bränslen till fossilfritt, och sjöfarten kommer vara en av dem. Gotlandsbolaget och dotterbolaget Gotland Tech Development har tillsammans med flera näringslivsaktörer och Uppsala universitet ingått ett samarbete för att utveckla och säkerställa tillgång på vätgas för trafiken.

 

–  Sverige behöver fortsätta att utveckla tillgången till vätgas som bränsle. Vi ser en enorm potential i fossilfritt framställd vätgas för sjöfarten och för Gotlandstrafiken, säger Håkan Johansson.

 

Utöver samarbeten kring att säkerställa tillgången till fossilfri vätgas och framdriften av fartyget pågår det parallellt ett arbete med att utveckla framtida ombordupplevelser för att skapa en trygg och trevlig överfart.