7 juli, 2023

Hydrogen Valleys – EU satsar på flera vätgasprojekt i Östersjön

Just nu pågår många projekt kopplat till vätgas och fler kommer det bli när EU:s Clean Hydrogen Partnerships ska finansiera ett flertal så kallade ”Hydrogen Valleys”. Här få vi lära oss mer om ett av dessa –BalticSeaH2 som fokuserar på Östersjön. Ellinor Forsström är projektledare på enheten för maritima transport- och logistiksystem på forskningsinstitutet RISE som är med i arbetet inom BalticSeaH2

Totalt har BalticSeaH2 35 partners som arbetar för att skapa en integrerad vätgasekonomi runt Östersjön, för att kunna möjliggöra självförsörjning av energi och minimera koldioxidutsläpp från olika industrier. RISE och Uppsala universitet har ett samarbete kring hur vätgasen ska hanteras i hamn med fokus på fyllning* (bunkring) av fartyg. Ellinor Forsström berättar;

 

– Tillsammans med Uppsala universitet är vi på RISE ansvariga för en delleverans för att utveckla en virtuell miljö över en bunkerstation för vätgas. Vi kommer att utveckla ett XR system (Extended Reality) med syftet att visualisera risker och säkerhetsåtgärder kopplat till vätgasfyllning för att få en fördjupad förståelse för processerna och skapa en plattform för träning.

 

Varför behövs det här projektet?

 

– Vätgasen har jättestor potential men det finns vissa knäckfrågor som rör fyllning och lagring av vätgas som vi behöver komma till bukt med. Vi behöver testa och utveckla olika lösningar för hur detta faktiskt ska kunna se ut i framtiden.

 

Vilka utmaningar finns det för att vätgas ska kunna användas som maritimt bränsle i stor skala?

 

– Om man bortser från att produktionen av fossilfri vätgas naturligtvis behöver skalas upp, är det just infrastrukturen runtomkring som behöver lösas. Vi behöver ha gemensamma standarder för hanteringen både vad gäller fyllning och lagring av vätgas. Infrastrukturen kring hamnarna ligger på lokala myndigheters bord och här finns det olika regionala krav i hela landet. För att underlätta det här arbetet bör det finnas en nationell samordning för att underlätta för såväl hamnar som redare. Vi behöver samverka helt enkelt.

 

När kommer vi kunna se något resultat från det projekt ni gör tillsammans med Uppsala universitet?

 

– Det övergripande projektet ska vara slutfört under 2027, men vår ambition är att XR-projektet ska rullas ut flera år tidigare. Just nu har vi som arbetshypotes att använda fartyget Gotland Horizon som case för fyllningen vilket känns väldigt kul. De insikterna vi får från det här projektet kan även hjälpa Gotlandsbolaget att realisera sin vision om vätgasdrivna passagerar- och fraktfartyg i Gotlandstrafiken.

 

*Termen bunkring har traditionellt sett använts i sammanhang när fossila bränslen diskuteras, vilket gör att bunkring associeras just med det fossila. När vi nu rör oss från fossilt till fossilfritt behöver andra termer som inte är lika tydligt förknippade med det fossila. Fyllning är en sådan term som inte är lika väletablerad men som används just för fossilfria bränslen.